درباره آرا اقتصادی ابن خلدون
93 بازدید
ناشر: موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی