ابن خلدون پدر علم اقتصاد
34 بازدید
محل نشر: معرفت » اردیبهشت 1380 - شماره 41 »(9 صفحه - از 61 تا 69)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی